Psychosociale Kwantumtherapie

Edo Mathijssen
Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening


Praktijkadres:

Boulevard 14

4701 EV  Roosendaal

emathijssen@live.nl

0765961159 (telefoon woonadres)

Openingstijden maandag tot en vrijdag 9.00 tot 19.00 uur


Hallo en welkom op mijn eigen site en ben ik het snelste en direct op te bereiken.


Ik ben Edo Mathijssen (1972) en ik ben psychosociaal hulpverlener.


Ik help mensen met psychosociale problemen door middel van kortdurende therapie. Ik werk aan de hand van een vast model waarmee ik iedereen help. De bedoeling is dat je persoonlijke hulpvraag dan beantwoord is. Therapie is bij mij een innerlijke reis in jezelf en veel inzichten in de psychologie. De bedoeling is dat je mij niet meer nodig hebt na deze sessies. Ik werk elke werkdag in Roosendaal aan de Boulevard 14 en werk aan de hand van kortdurende therapie van 9 sessies. Een sessie bedraagt 118 euro en ik heb onderstaand een plan van aanpak voor je.

Als je aanvullende verzekerd bent krijg je vaak gedeeltelijke vergoeding (zie pagina zorgverzekeraars).
Wat ik doe valt onder alternatief. Ik leg mensen de psychologie uit en vooral is het een innerlijke reis in jezelf. Ik ben het makkelijkste te bereiken op  emathijssen@live.nl en reageer altijd vrij snel.

Ik hoor graag van je als je verdere informatie wilt of een afspraak voor een intake gesprek wilt maken.

Gegroet,

Edo Mathijssen


Plan van aanpak Individuele therapie


1e sessie intake (Bestaande uit heel veel vragen over de klacht/probleem maar ook op allerlei levensgebieden en ervaringen. Ik wil jou en je hulpvraag daarmee beter begrijpen en deze vragen zijn nodig voor het vervolg van de therapie. Daarnaast krijg je uitleg van de therapie, mezelf voorstellen en AVG wet, hoe gegevens bewaard worden)

2e sessie boodschappen meegekregen van ouders en visualisatie onverwerkte emoties

3e sessie omgaan met gevoelens

4e sessie systeemtheorie gezin van nu en emotionele ontwikkeling (vertrouwen versus wantrouwen, autonomie, versus twijfel), identiteit

5e sessie stress en gedrag

6e sessie werk, relaties, mindfulness

7e sessie EMDR uitleg, energie en plannen maken

8e sessie EMDR (zie onderstaand info over EMDR)

9e sessie eindevaluatie en naar de kern van van de cliënt en het probleem


Werkwijze

De therapie bestaat uit verschillende psychologische stromingen, visualisaties, natuurwetten, is confronterend, intens, analytisch en humorvol. Je krijgt huiswerkopdrachten mee


EMDR
Ik geef EMDR bij mensen met angsten en trauma's. Ook geeft EMDR heel veel inzichten in jezelf. EMDR is mijn inziens echter geen quick fix. De therapeut en de cliënt dienen elkaar eerst goed te leren kennen omdat EMDR een intense behandeling is. Bij mij is vaak één sessie EMDR voldoende. Vaak zijn de sessie ervoor ook al enorm helpend en komt de cliënt daarmee al in een stabieler vaarwater om de intense behandeling, wat EMDR is, te doen. Vertrouwen in de behandeling is dan ook essentieel.  Bij mij is EMDR één van de vele stromingen in de psychologie die ik inzet.  Er spelen vaak meerdere trauma's die tijd nodig hebben om samen te ontdekken. Ik geef EMDR sinds 2014 en al honderden mensen ermee behandeld middels vingerbewegingen (geen lichtjes, klikjes, aanrakingen of geluidjes).

EMDR kan een erg emotionele behandeling zijn waardoor je na de behandeling wellicht iets minder alert bent. Om ongelukken in het verkeer na het verlaten van mijn praktijk te voorkomen is het daarom raadzaam om niet met de auto te komen.Tarief individuele therapie
118 euro voor een sessie van ongeveer een uur

(zie pagina Vergoeding zorgverzekeraars)

Vergoeding zorgverzekeraars

Edo kan voor je kijken hoe je verzekerd bent, als je je postcode huisnummer en geboortedatum geeft, via een Vecozocheck en je daarin adviseren en een advies is vrijblijvend!


Registraties

Lid van de NFG registratienummer 5608 register lid VPMW 

NFG praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke dienstverlening 


Lid van de RBCZ / TCZ licentienummer 308455RZorgverlenersnummer AGB Code 90031690

Praktijkcode /AGB Code 90(0)10615


Klachten

Edo Mathijssen praktijk voor Psychosociale Hulpverlening voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Cliënt(en) en Edo Mathijssen proberen eerst zelf samen eventuele klachten en ontevredenheid te bespreken en op te lossen en als dat niet gewenst is kan de cliënt terecht bij de vakgroep NFG via:

https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html


Opleidingen

Psychosociaal werkende 2003

EMDR certificaat 2014

Opleiding Medische basiskennis 2016

Opleiding Psychosociale basiskennis 2016

Relatie Coach 2019


Contact

Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

Boulevard 14

4701 EV  Roosendaal

Ik ben het makkelijkste te bereiken op  emathijssen@live.nl  en op telefoonnummer 0765961159


Praktijk

  • foto voorkant boulevard
  • foto wachtruimte
  • foto praktijkruimte 2
  • foto praktijkruimte

Algemene voorwaarden van Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening


Edo Mathijssen werkt per 4-5-2018 met een informed consent en met een toestemming gegevensverwerking
De cliënt kan gevraagd worden om zijn of haar persoonsgegevens te delen (vereiste van de AVG om dit te melden in de Algemene voorwaarden).


Betalingsvoorwaarden
I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt na de sessie meteen te worden voldaan, kan per pin kan contant. Facturen op rekening dienen binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.