Psychosociale Kwantumtherapie

Edo Mathijssen

Relatietherapie

Inzicht in je relatieprobleem, inzicht in jezelf en de ander. Van boosheid, angst en verdriet naar acceptatie, vergeving en begrip.


werkwijze

Relatietherapie bij Edo Mathijssen is vooral psychoanalytisch. De hulpverlening bestaat uit verschillende psychologische stromingen, natuurwetten, verhalen en visualisaties. Deze gesprekken duren anderhalf uur en er worden huiswerkopdrachten meegegeven. De psychosociale relatietherapie heeft een procesmatig karakter, is kortdurend, analyserend, confronterend, humorvol.


Een coach begeleidt personen en Edo Mathijssen noemt zich eerder een therapeut dan een coach. Edo Mathijssen geeft een, door hemzelf ontwikkelde, therapie (die ook is beschreven in het Handboek van de Psychosociale Kwantumtherapie) waarin op zoek gegaan wordt naar de kern van de cliënten en problemen en gekenmerkt wordt door veel psycho-educatie. Edo Mathijssen is een verhalen verteller en gaat op zoek naar het verhaal van de cliënt (en) en haar/zijn relatie-verhaal en behandeld naar een beter verhaal. Edo Mathijssen is op zoek naar de mensen, de identiteit van degene die in de therapie zitten en het verhaal van de relatie. Relatietherapie bij Edo Mathijssen is vooral psychoanalytisch.Plan van aanpak relatietherapie


1e sessie intake (bestaande uit heel veel vragen de klacht/probleem maar ook op allerlei levensgebieden en ervaringen want ik wil jullie eigenlijk meteen begrijpen. Het doel is begrip te krijgen voor de ander. Deze vragen zijn ook nodig voor het vervolg van de therapie, daarnaast uitleg van de therapie, mezelf voorstellen, AVG wet en hoe gegevens bewaard worden), onverwerkte emoties, scheiden of blijven, doel is acceptatie door inzicht ipv verandering


2e sessie systeem van gezin van herkomst en systeem gezin van nu, beide komen uit een eigen “cultuur”   en emotionele ontwikkeling (vertrouwen versus wantrouwen, autonomie versus
twijfel), identiteit omgaan met gevoelens


3e sessie schuld/schaamtegevoelens, natuurwetten, mindfulness


4e sessie eindevaluatie/evt tussen evaluatie en naar de kern van het probleem.
(evt EMDR individueel is bij mij ook een optie)

Tarief


202,50 euro voor sessie van anderhalf uur


Voor verdere info of als je een afspraak wilt maken;

emathijssen@live.nl